• TIN TỨC
Bầu Chọn Ban Đại Diện Học Kỳ I
“Những người được đặt ở vị trí cao hơn kẻ khác hãy lấy làm vinh dự về chức vụ bề trên này chảng khác gì khi được cử ra làm công tác rửa chân cho anh em…”( trích Huấn ngôn 4 – Tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi).
  • GIỚI THIỆU ƠN GỌI PHAN SINH
Thông báo tuyển sinh Đợt 3 năm 2016
Để đón nhận những ứng sinh mới, có nguyện vọng sống ơn gọi người Anh Em Hèn Mọn, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Tỉnh Dòng sẽ tổ chức kỳ tĩnh tâm khám phá và tuyển lựa ơn gọi Ơn gọi từ ngày 25 đến 29 tháng 7 năm 2016...