• TIN TỨC
Lễ thánh Gioan Capestranô, linh mục, OFM - Bổn mạng anh em tìm hiểu niên khóa 2015 - 2017
Ngày 23 tháng 10 hằng năm, Giáo Hội kính nhớ thánh Gioan Capestranô, linh mục, OFM. Ngài là mẫu gương tuyệt vời về lòng can đảm, hăng say rao giảng Tin Mừng. Nhờ đức độ, tài năng, Ngài đã đưa bao người lầm lạc, u mê trở về cùng C
  • GIỚI THIỆU ƠN GỌI PHAN SINH
Thông báo tuyển sinh Đợt 3 năm 2016
Để đón nhận những ứng sinh mới, có nguyện vọng sống ơn gọi người Anh Em Hèn Mọn, Ban Mục Vụ Ơn Gọi Tỉnh Dòng sẽ tổ chức kỳ tĩnh tâm khám phá và tuyển lựa ơn gọi Ơn gọi từ ngày 25 đến 29 tháng 7 năm 2016...